BALET

BALET

Balet stanowi formę zajęć, która pozwala rozwijać umiejętności ruchowe już od najmłodszych lat. Długość i intensywność zajęć przystosowana jest do możliwości dzieci w wieku 4-6 lat. Balet pozwala wprowadzić dziecko w magiczny świat tańca i pozwalać doskonalić jego umiejętności oraz jest lekcją cierpliwości i pokonywania własnych słabości.

Korzyści płynące z takich spotkań to m.in.:
– polepszenie koordynacji ruchowej i wyrabianie nawyku prawidłowej postawy
– kształtowanie osobowości i nauka wyrażania emocji
– rozwijanie wyobraźni dziecka
– przełamywane barier nieśmiałości i lęku przed kontaktem z innymi rówieśnikami
– zachęcanie do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i pozbywanie się nadmiaru energii

Czas trwania zajęć: 60 minut
Wiek: (4-6 lat)