Wpis

Regulamin

KURSY, ZESPOŁY/FORMACJE TANECZNE    POSTANOWIENIA OGÓLNE Uczestnictwo w kursie/grupie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. Studio Tańca DESTINO zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs, szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć...